Over Ons

Hoe zijn we georganiseerd

De familie Te Booij is eigenaar van het pand aan de Oudste Poortstraat 2. De stichting Kultuurhuus Heitkamp huurt het gebouw en stelt het tegen geringe huursommen beschikbaar aan de ‘s-Heerenbergse gemeenschap, verenigingen en groepen. Verder verzorgt de stichting diverse culturele evenementen of maakt het mogelijk dat deze evenementen in Heitkamp plaats kunnen hebben.

Uitleg stichting

Stichting Kultuurhuus Heitkamp is opgericht 15 juli 2021. Het Kamer van koophandelnummer is 83440461. De stichting wordt geleid door een dagelijks en algemeen bestuur. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af voor het reilen en zeilen van de stichting. Stichting Kultuurhuus Heitkamp is een non-profit organisatie zonder winstoogmerk. Alle revenuen komen ten goede aan het Kultuurhuus. De stichting wordt ondersteund door niet-bezoldigde vrijwilligers. Inkomsten worden gegenereerd uit donaties, crowdfunding, bedrijfssponsoring, de verhuur van ruimtes en horeca-omzet. De stichting maakt geen gebruik van gemeentelijke subsidies.

Erik Meuleman

Voorzitter

Gerrit Veneman

Tweede voorzitter

Hans Esselink

Secretaris

Renske Wanders-Evers

Tweede secretaris

Marcel de Roo

Penningmeester

Jasmin Peters

Tweede penningmeester

Kiki Gerritsen

Hans Dijkman

Commissies

De stichting heeft de volgende commissies:

Stichting Kultuurhuus Heitkamp

KVK: 83440461
Regiobank: 8835 5414 33
IBAN: NL88 RBRB 8835 5414 33
BTW: NL862875262B01
BIC: RBRBNL21

Contact