Kommende vri-jdag: Veurgleûje met DJ Elmo en munte kope veur carnaval

’t Duurt nog een wèèkske veurdat carnaval in alle hèvigheid losbas in ‘s-Heerenbarg. Bi-j Heitkamp ku’j kommende vri-jdag 3 juni alvas efkes veurgleûje. DJ Elmo gif een veurpruufke van wa-j volgende wèèk kunt verwachte. En gi-j kunt alsvas carnavalsmunte inslaon bi-j de veurverkoop. Let op: dat zun andere munte dan de Heitkampmunte! Met carnaval ku-j NIET met Heitkampmunte betale!
Kom vri-jdag in de stemming, kom lekker pruuve. Vanaf 19 uur ku-j bi-j ons terech.

Meer nieuwsberichten